Gratis levering vanaf 50 euro aankoop (NL)

Oorspronkelijk waren poppers bedoeld voor de behandeling van angina pectoris, maar al snel werden ze ook recreatief gebruikt. In de jaren zeventig werden poppers een rage in het clubcircuit en het recreatieve gebruik ervan nam een hoge vlucht, vooral in de homoscene. Om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze stof, kun je terecht op onze pagina Alles over Poppers. Poppers zijn tegenwoordig legaal in Frankrijk, maar dat was niet altijd het geval. Deze heldere vloeistof wordt meestal verkocht in flesjes van 9 tot 30 ml en is verkrijgbaar in verschillende nitrietderivaten. 

 

Huidige wetgeving

 

Tegenwoordig is in Frankrijk de productie, de verkoop en het gebruik van poppers volkomen legaal. De verkoop en het gebruik van één nitrietvariant, isobutylnitriet, is echter nog altijd illegaal, in Frankrijk, maar ook in de Europese Unie.

Je mag dus alle soorten poppers (amylnitriet, propylnitriet, pentylnitriet, nitrietmengsel) bij je hebben, kopen en gebruiken, met uitzondering van poppers op basis van butylnitriet. 

 

Evolutie van de wetgeving in de tijd

 

In de jaren negentig werden pentyl- en butylnitrieten in Frankrijk verboden. Bijgevolg verkochten Franse distributeurs dan maar amylnitriet, propylnitriet en bepaalde nitrietmengsels. 

In november 2007 verbood premier François Fillon de productie en distributie van nitrieten in Frankrijk. Voortaan was het verboden poppers te verdelen zonder vergunning voor het in de handel brengen ervan. Dit besluit werd later echter door de Conseil d'Etat vernietigd.

In juni 2011 kondigde Etienne Apaire, voorzitter van de interministeriële commissie voor de bestrijding van drugs en drugsverslaving, in een persbericht aan dat alle poppers binnenkort verboden en illegaal zouden worden. Het is dus niet meer mogelijk in Frankrijk flesjes poppers te kopen en te verkopen.

Deze mededeling werd snel in de praktijk gebracht, want op 7 juli 2011 werden de levering en verkoop van alkylnitrieten verboden, omdat deze stof als een verdovend middel wordt beschouwd.

De Conseil d'Etat vernietigde dit besluit op 3 juni 2013, zodat poppers weer legaal werden in Frankrijk. Voortaan mochten poppers in Frankrijk verkocht worden, met uitzondering van butylnitriet, dat nog steeds illegaal bleef. Met de verordening van 1 januari 2017 wordt de productie ervan in de hele Europese Unie verboden.

 

Waarom werden poppers verboden?

  

Tal van redenen kunnen aan deze tijdelijke verbodsmaatregelen ten grondslag liggen. De waarschijnlijkste van allemaal is ongetwijfeld de vrees bij de gezondheidsautoriteiten voor ernstige bijwerkingen.

Het gebruik van poppers leidt echter niet tot lichamelijke afhankelijkheid. Bovendien blijkt uit geen enkele studie dat de nitrieten waaruit poppers zijn samengesteld schadelijk zijn (met uitzondering van butylnitriet, dat kankerverwekkend zou zijn en daarom verboden is).

  

Meer weten over poppers

 

Raadpleeg de volgende artikels voor meer informatie over poppers, hun toepassingen, de verschillende types met hun werking, of de beste poppers: